De stichting tracht haar doel onder te bereken door:

 

- het scheppen en in stand houden van mogelijkheden tot individuele ontwikkeling, vorming en

bewustwording;

- het versterken van de maatschappelijke beweging om uitsluiting, discriminatie en geweld tegen te

gaan en gelijke kansen en acceptatie te bevorderen;

- het creëren van een cultuur- en ontspanningscentrum voor LHBT ers;

- het oprichten van seniorenhuizen;

- gezondheid- en sociale zorgactiviteiten uitvoeren;

- het oprichten van een schuilplaats voor alleenstaande moeders;

- het bieden van financiële, materiële en organisatorische ondersteuning aan mensen in nood;

- het organiseren en ondersteunen van initiatieven, sociale campagnes en educatieve programma’s;

- het organiseren van trainingen, cursussen en andere evenementen;

- het toekennen van beurzen en prijzen; promotie en organisatie van vrijwilligerswerk;