Armoede in Nederland

 

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook hier steeds meer armoede. Ruim 1 miljoen mensen leven in armoede. Armoede in Nederland uit zich onder meer in beperkte financiële middelen, sociale uitsluiting (ofwel het niet mee kunnen doen), gezondheidsproblemen en beperkte toegang tot onderwijs.

 

 

Wat zijn de gevolgen van armoede? 

Armoede heeft grote gevolgen. Financiële problemen geven stress, kunnen ervoor zorgen dat je slecht slaapt en kunnen zelfs leiden tot een depressie. Mensen schamen zich vaak voor hun situatie, sluiten zich af van hun omgeving en voelen zich eenzaam. 
De mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten in het dagelijks leven nemen ook af. Gebruik van de auto of het openbaar vervoer kost geld. Maar ook het gebruik van de telefoon, computer of internet brengen kosten met zich mee. De mogelijkheid om ergens te komen of jezelf van informatie te voorzien wordt daardoor lastig. 
Ook voor kinderen heeft het opgroeien in armoede gevolgen. Deelnemen aan een schoolreisje, de voetbalclub, een dagje naar de dierentuin of een gezonde warme maaltijd is voor veel kinderen niet altijd mogelijk.

 

 


Vrijwilligerswerk

Het helpen van een ander mens, zelfs bij kleine en onopvallende activiteiten, vult altijd de hoop ten goede in ons. Als we echter een betere wereld willen, kunnen we niet gewoon uit elkaar gaan, we moeten zelf de zaden van liefde zaaien. Een van de beste manieren om dit te doen is om betrokken te raken bij vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk is vrijwillige en bewuste activiteit ten behoeve van anderen. Er zijn geen leeftijd- of ideologische barrières voor hem - ieder van ons kan een vrijwilliger worden en betrokken raken bij het helpen. Naast de voldoening van goed uitgevoerde taken, stelt vrijwilligerswerk je in staat om jezelf persoonlijk te ontwikkelen en veel interessante plaatsen en mensen te leren kennen. Het is daarom niet alleen een soort van ondersteuning, maar ook een grote vreugde.